Terapia Su-Jok

Je to liečebná metóda s vysokou účinnosťou, bez použitia chemických liečiv a poškodenia Vaších orgánov, ktorú môže používať každý s nás.

Názov Su-Jok (čítaj su-džok) pochádza z kórejčiny, Su znamená ruka (od prstov k zápästiu) a Jok znamená noha (od prstov po členky). Pri tejto metóde pôsobíme na ruky a nohy. Na nich sa nachádzajú miesta, ktoré zodpovedajú všetkým orgánom a častiam tela.

Terapia Su-Jok je založená na základe systému podobnosti.

Terapia Su-Jok je založená na základe systému podobnosti.

Naše ruky a nohy sa podobajú nášmu telu. Telo má centrálnu časť – trup a päť vystupujúcich časti – hlavu a štyri končatiny. Ruky a nohy majú podobnú stavbu, majú centrálnu časť a päť prstov. Dajme ruky vedľa tela dlaňou dopredu s prstami smerujúcimi nadol. Keď stojíme, naše nohy akoby boli vnútri a ruky zvonku. Preto malíčky a ukazováky zodpovedajú rukám, prostredníky a prstenníky predstavujú nohy. Hlava smeruje na opačnú stranu než končatiny, tak ako palec na ruke je postavený proti štyrom prstom. Preto palec predstavuje hlavu s krkom. Trup zodpovedá dlani, najväčšie a najmenej pohyblivé časti ruky. Podobnosť sa prejavuje aj v počte častí. Horné a dolné končatiny sa skladajú z troch častí, rovnako ako ukazovák až malíček, ktoré majú tiež tri častí. Palce sú širšie a kratšie ako ostatné prsty a majú dve častí, podobne hlava s krkom, dve častí, sú širšie a kratšie než ostatné končatiny.
Na rukách a nohách sa teda nachádzajú sústavy bodov a zón podobnosti ku všetkým orgánom a častiam tela. Telo a jeho systémy podobnosti na seba neustále vzájomne pôsobia. Pri ochorení sa z chorého orgánu vyšle signálne vlna do všetkých bodov podobnosti a body sa stávajú bolestivými. Na bolestivé body môžeme pôsobiť tlakom, špeciálnymi magnetmi, lepíme na ne stimulátory, rôzné semená, farbíme je, pôsobíme teplom a lekári používajú aj malé ihličky. Stimuláciou príslušného bodu vzniká elektromagnetická liečivá vlna, ktorá má harmonizačný účinok na chorý orgán. Liečebný princíp spočíva v naštartovaniu autoregulačného procese, ktorý má každý živý organizmus v sebe zakódovaný.

Prof. Park Jae Woo

Prof. Park Jae Woo

Metódu Su-Jok s úspechom používal pri liečení chorôb z ožiarenia na Ukrajine po Černobyľskej katastrofe. Tým vznikol o ňu záujem a metóda sa začala šíriť po celom svete. V roku 1991 prof. Park metódu Su-jok nechal licenčne zaregistrovať v Londýne. Vo viac ako 40-tich krajinách sveta bolo vyškolených mnoho ľudí. Česká asociácia lekárov akupunkturistov prijala Su-Jok ako akupunktúrnu disciplínu.

Osobne som sa učil u zakladateľa Su-Jok terapie Pak Jea Woo.